Menu

Doc. MUDr. Milada Emmerová CSc

9.8.2014 navštívila kostel sv. Jiří v Lukové paní senátorka Doc. MUDr. Milada Emmerová CSc.

Prohlédla si kostel i výstavu, zapsala se do knihy návštěv a přislíbila kostelu pomoc. Paní senátorka přislíbila, že bude pátrat po kompetentních a vlivných činitelích, kteří by zařídili urychlenou opravu chátrající kulturní památky asi ze 14.století.V tomto duchu vyšel článek i v Senátním časopise.