Menu

Koncert třemošenského sboru

20.5.2017 se uskutečnil benefiční koncert třemošenského pěveckého sboru Arnicor v našem kostele. Moc sboru děkujeme za pečlivě připravený koncert, úžasnou atmosféru, nádherně zazpívané písně a také všem návštěvníkům, kteří přišli na tento koncert a přispěli na záchranu kostela sv. Jiří. Na dobrovolném vstupném se podařilo vybrat 9933 KČ!!