Menu

Kostel sv. Jiří

Kostel-celek-5Dominantou Lukové je stále i v roce 2008 kostel sv. Jiří, regotizovaná středověká stavba, přestavěná v roce 1800 po zhoubném požáru, který vypukl v roce 1796, kdy z barokního kostela zůstalo pouze starší středověké zdivo. Poslední stavební obnova proběhla v roce 1858, poté byla pozornost zaměřena na interér, jehož oltáře byly vysvěceny od roku 1862.Písemné prameny umožňují nahlédnout do stavu dnes již téměř zaniklého majetku. Začtěmě se proto do inventářů, protože mobiliář v mnohokrát vyloupeném a poničeném kostele nenajdeme. Inventář kostela a fary v Lukové z roku 1873 (v pražské arcidiecési spatronátem Náboženského fondu) uvádí kostelní budovu s věží. Kostel v Lukové stojí od roku 1352, stranou farního dvora směrem k severovýchodu obce. Je pokrytý břidlicí, má 9 oken, 2 vchodové dveře, kůr a na severní straně gotickou sakristii, postranní kaple žádné nemá. Jeho tehdejší cena činila 16 000 zl. rak. měny.

Lukova-03Další církevní budovou byla fara. Ta patřila mezi tzv. temporalia, (světský majetek) a stojí sto kroků od kostela. Původní fara zřízená roku 1784 jako obydlí lokalistovo zchátrala a v r. 1852 byla nově vybudována z kamene, cihel a vápna a pokryta břidlicí. Obydlí duchovního tvořily dva velké a dva malé pokoje, kuchyně a sklep, ve dvoře kolny na dříví a uhlí, stáj ze dřeva. Fara byla obehnána  vysokou kamennou zdí, krytou kamennými deskami. V tomto stavu byla popsána ještě 1913 ani v budoucnu se staré budovy příliš nezměnily. Její cena byla odhadnuta na 735 zlatých. Hřbitov ležící kolem kostela byl v inventáři oceněn na  800 zlatých.

V interiéru kostela bývaly tři oltáře: hlavní oltář, hnědozeleně štafírovaný, částečně zlacený, s obrazem sv. Jiřího a se dvěma pozlacenými sochami v životní velikosti, představujícími sv. Petra a sv. Pavla. (Celek byl oceněnen na 2 760  zl. rak. měny). Stejně jako hlavní oltář byly štafírovány oba postranní oltáře, na epištolní straně s obrazem Spasitele světa, na evangelijní straně postraní oltář s obrazem Immaculaty (každý v ceně 1 370 zl. rak. měny). Ze stejné zařizovací vlny byla pořízena dřevěná kazatelna (95 -100 zl.). Lavice a zpovědnice v kostele byly natřené hnědou olejovou barvou (17 kusů v ceně 460 zl.).

Lukova-zvon-letopocet-zvonuSmutné osudy měly též lukovské zvony. V roce 1828 přivezli do Lukové zvon o váze 16 liber z Prahy z kajetánského kostela. O původní staré zvony kostel připravily požáry a světová válka. Velký věžní zvon o váze 620 liber za 1 240 zl CM byl v roce 1918 odvezen na válečné účely stejně jako střední zvon o váze 423 liber za 846 zl. CM a zvon na sanktusní vížce za 10,50 zl CM. 

Když v roce 1796 vyhořel kostel v Lukové, stát zůstala pouze klenba presbytáře a sakristie, poškozeny byly zvony a varhany, kov byl znovu použit a ze špitálu v Manětíně byl dán zvonek do Lukové. Starý pozitiv byl roku 1830 prodán a zakoupeny nové varhany, jež postavil Jan Gut, varhanář z Čisté. Varhany měly 6 rejstříků s pedálem a oceněny byly na 600 zl. V roce 1833 je štafíroval malíř  N. Müller ze Žlutic za 12 zl. 

Vybavení interiéru doplnila ještě stará renesanční křtitelnice, tesaná z pískovce se dvěma cínovými vědry na křestní vodu za 8,40 CM. Bohaté bylo též liturgické vybavení z kovů, devocionálie a drobné svátostiny.

Lukova-01Mezi kostelní náčiní patřil kalich se stříbrnou kupou a patenou, bronzové ciborium se stříbrnou kupou, měděná pozlacená monstrance, pacifikál, vykuřovadlo z čínského stříbra, trojdílné misky na svaté oleje v pouzdře z alpaky, nádoba na olej pro nemocné, pozlacená patena, 2 mosazné oltářní svícny, 6 svícnů z pozlaceného plechu na postranní oltáře, 6 cínových velkých svícnů, 4 dřevěné pozlacené svícny, 6 dřevených hnědě štafírovaných svícnů, 6 svícnů z amalgamového skla, kropenka mosazná a cínová, nádoby na svěcenou vodu, stříbrná lampa s řetězy pro hlavní oltář, malá stříbrná lampa, cínová lampa, dřevený pozlacený lustr, boží hrob dřevený, máry, postříbřený pohřební kříž, 3 kříže na tabernáklu, procesní, závěsný a pohřební křížek, socha panny Marie dřevěná štafírovaná, pontifikální trůn, sedačka do sakristie, skříň na paramenta, skříň na prádlo se 3 zásuvkami, skříň na šaty, stůl v sakristii, podnožka, plechová lucerna na tyči, cínové křestní konvičky, cínová křestní slánka, cínová schránka na hostie, železná forma na pečení hostií, napichovač hostií, plechová trouba na pečení hostií, kostelní pečetidlo mosazné, kanonické tabulky, housle, klarinet, cello, notový pult na kůru, pult na knihy, dvě dřevěné klapačky na velikonoční týden, desítky litrugických oděvů a textilií, 6 korouhví, 14 obrazů křížové cesty, obraz sv. Antoníčka Padovského, sv. Barbory, starý obraz sv. Antonína, sv. Martina, Panny Marie Pomocné, sv. Josefa, Anny, Poslední večeře Páně, 2 obrazy Panny Marie s anděly, 1 obraz Maří Magdaleny, přenosné oltáře (altaria portatilia), věnec na monstrance, oltářní větve s papírovými růžemi, vázy, 6 umělých palem, 24 lampiček z barev. skla, 1 misál, 50 zpěvníků, misály a rituály, náboženské knihy. 

Ve farním archivu byla uložena pamětní kniha a 16 svazků matrik, indexy k matrikám, stará židovská matrika a řada knih nadací, ohlášek a doklady k běžné církevní agendě. 

130702 Lukova 006

Naposledy změněnočtvrtek, 22 únor 2024 21:10
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Více z této kategorie:  •  Luková – článek o zanikající vesnici »
zpátky nahoru