Menu
Agionet s.r.o.

Agionet s.r.o.

Římskokatolická farnost Manětín 33162,Manětín 11.IČO 47732253

Kostel sv. Jiří v Lukové

Na základě žádosti pana starosty u Ateliéru Soukup v Plzni byl zpracován cenový návrh ateliéru jednak na zpracování projektu na tento kostel pro zařazení do programu PZAD MK ČR a v návaznosti zpracování projektu na komplexní obnovu této památky (včetně odvodnění kostela, fasády, opravy opěrné zdi hřbitova atd.), který by se pak realizoval právě z programu PZAD MK ČR.

Na schůzce u pana starosty Matušky v Manětíně, za účasti p. starosty Matušky, P. Sedloně a p. Knota dne 3. 3. 2015 bylo dohodnuto následující:

• Zadá se zpracování projektové dokumentace u Ateliéru Soukup k zařazení památky kostela sv. Jiří v Lukové do programu PZAD MK ČR (cena 36.300,- Kč vč. DPH)
• Bude provedeno geodetické zaměření kostela a jeho okolí jako podklad pro zpracování realizačního projektu. (cena zaměření kostela je 20.400,-Kč bez DPH, přilehlé plochy 11.500,- Kč bez DPH, celkem s DPH 38.599,- Kč)

Obě tyto zakázky byly již telefonicky objednány.

Další postup bude stanoven podle toho, jak bude pokračovat jednání na MK ČR ohledně zařazení kostela do druhého kola ORP.

V Kralovicích 4. 3. 2015
zapsal Milan Knot
stav. technik farnosti
Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS