Menu

Procházky uměním, z.s.

Máme radost, že letošní výtěžek sbírky Procházek 144 828Kč pokryje náklady na vypracování dokumentace potřebné k opravě kostela sv. Jiří v Lukové. Správce a patron objektu, pan Petr Koukl, slavnostně přebral šek s výsledkem sbírky IV. ročníku festivalu z rukou pana Jana Šťastného.